پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

خاموشی نادرپور ...

آری این شاعر بزرگ برای همیشه در بهار 1379 زندگی را بدرود گفت . 

 

 

                                                                             یادش گرامی باد ...