چهارشنبه 7 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

نادر نادر پور ...

نادر نادر پور ، به روز 16 خرداد 1308 از پدر و مادری فرهنگ دوست و هنر شناس در تهران زاده شد او فرزند « تقی میرزا » از نوادگان رضا قلی میرزا ، فرزند ارشد نادر شاه افشار بود . دوره های دبستان و دبیرستان را در همان شهر گذراند و برای تحصیل در رشته ی ادبیات فرانسه به دانشگاه سوربن در پاریس رفت . پس از گرفتن لیسانس به تهران بازگشت و در طول سالیان متمادی ، نخست در بخش خصوصی و سپس به عنوان کارشناس پیمانی در وزارت فرهنگ و هنر به انتشار ماهنامه های « هنر و مردم » و « نقش و نگار » ادامه داد و مدتی مسئولیت سردبیری آن ها را بر عهده داشت .  

در سال 1343 برای تکمیل مطالعات خود در زبان و ادبیات ایتالیایی به آن سرزمین رفت و در شهرهای پروجا و رم به تحصیل پرداخت .  

پس از بازگشت به ایران از سال 1351 تا 57 سمت سرپرستی گروه ادب امروز را در رادیو تلویزیون ملی ایران عهده دار بود .  

در مرداد 1359 از تهران به پاریس رفت و تا اردیبهشت 65 در آن شهر اقامت داشت و در همان جا به عضویت افتخاری اتحادیه نویسندگان فرانسه برگزیده شد .  

در بهار 65 به دعوت بنیاد فرهنگ ایران در بوستون عازم آمریکا شد و از آن پس به سخنرانی های متعدد در دانشگاه های آن کشور پرداخت .  

نادرپور 9 مجموعه از اشعار خویش را به ترتیب زیر انتشار داد : 

چشم ها و دست ها ـ 1333 

دختر جام ـ 1334 

شعر انگور ـ 1337 

سرمه ی خورشید ـ 1339 

گیاه و سنگ نه ، آتش ـ 1357 

از آسمان تا ریسمان ـ 1357 

شام باز پسین ـ 1357 

صبح دروغین ـ 1360 

خون و خاکستر ـ 1367 

نادر پور در بهار سال 1379 در امریکا از دنیا رفت . 

 

آری شاعران از این خطه ی پهناور سر بر آوردند !  

این بنده ی حقیر در تلاش است که از هر شاعری بهترین های اشعارش را انتخاب کرده تا بتوانم در این وبلاگ از همهی شاعران موفق در عرصه ی شعر و ادب یاد کنم !