سه‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

بلم ...

  

 

ز بس نالید از دست زمانه  

دلم بیزار شد پر زد زلانه  

بلم ، بودم من و دل بود پارو ...

بلم در آب و پارو در کرانه ! ...