شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

کارو

 

بدون شک نام کارو را شنیدید . کارو این شاعر توانا و با استعداد که اشعارش بسیار دردناک است . شاعری که تمامی اشعارش بر گرفته از واقعیات است .  

 

 

به خاطر قلوب در هم شکسته انسان ها ... 

قلوب آکنده از عشق و ... 

به خون آغشته ی انسان ها ... 

به خاطر حسرت ... 

حسرت گمگشته در امواج سرشک ! ... 

سرشک سرگردان در ظلمت زندان ها ... 

این آثار پراکنده بوجود آمدند ! ... 

                                                                           کارو ...