پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

ستاره دور ...

دیگر شعر معروف نادرپور با نام ستاره دور : 

 

تصویرها در آینه ها نعره می کشند : 

ـ ما را ز چارچوب طلایی جدا کنید  

ما در جهان خویشتن آزاد بوده ایم . 

 

دیوارهای کور کهن ناله می کنند : 

ـ ما را چرا به خاک اسارت نشانده اید ؟ 

ما خشت ها به خامی خود شاد بوده ایم . 

 

تک تک ستارگان ، همه با چشم های تر ،  

دامان باد را به تضرع گرفته اند : 

کای باد ! ما ز روز ازل این نبوده ایم . 

 

غافل که باد نیز عنان شکیب خویش ، 

دیریست کز نهیب غم از دست داده است . 

گوید که ما به گوش جهان ، باد بوده ایم  

من باد نیستم ،  

اما همیشه تشنه ی فریاد بوده ام . 

دیوار نیستم  

اما اسیر پنجه ی بیداد بوده ام  

نقشی درون آینه ی سرد نیستم  

اما هر آنچه هستم ، بی درد نیستم : 

اینان به ناله ، آتش درد نهفته را  

خاموش می کنند و فراموش می کنند . 

اما من آن ستاره دورم که آب ها  

خونابه های چشم مرا نوش می کنند .