دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

اشعار گلسرخی ...

گل سرخی عمده آثار خود را با نام مستعار منتشر می کرد . در زیر به بخشی آثار وی اشاره شده است : 

 

ای سرزمین من مجموعه اشعار به کوشش کاوه گوهرین  

سیاسیت هنر ، سیاست شعر ( با نام خ ، گلسرخی ) 

نیما و حقیقت خاکی ( با نام خسرو تهرانی )  

ادبیات توده ( با نام خسرو تهرانی ) 

واپسین دم استعمار نوشته فرانتس فانون ( ترجمه با نام خسرو کاتازیان ) 

همچنین وی آثاری را با نام های مستعاری نظیر دامون و خ.گ. منتشر کرده است .