دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

متن وصیت نامه گلسرخی ...

من یک فدایی خلق ایران هستم شناسنامه من جز عشق به مردم چیز دیگری نیست . من خونم را به توده های گرسنه و پا برهنه ایران تقدیم می کنم و شما آقایان فلشیست ها که فرزندان خلق ایران را بدون مدرکی به قتلگاه می فرستید ، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت . شما ایمان داشته باشید که از هر قطره خون ما صدها فدایی بر می خیزد و روزی قلب همه شما را خواهد شکافت ، شما ایمان داشته باشید که حکومت غیر قانونی ایران که 28 سیاه مرداد به خلق ایران توسط امریکا تحمیل شده در حال احضار است و دیر یا زود با انقلاب قهر آمیز توده های ستم کشیده ی ایران درو و واژگون خواهد شد .  

و ضمنا یک حلقه پلاتین ( طلای سفید ) و مبلغ یک هزارودویست ریال وجه نقد به خانواده ام یا زنم بدهند .  

« خون ما پیرهن کارگران ، خون ما پیرهن دهقانان ، خون ما پیرهن سربازان ، خون ما پرچم خاک ماست .» 

 

شاعر و نویسنده خلق ایران  

خسر گلسرخی  

                                                                       یادش گرامی باد !