سه‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

آثار شب زفاف ! ...

 

 

من زاده شهوت شبی چرکینم  

در مذهب عشق کافری بی دینم  

آثار شب زفاف ، کامی است پلید 

خونی که فسرده در دل خونینم 

 

از دوبیتی های بسیار زیبای کارو است که چقدر به جا سروده ! 

 

 

*** 

 

و یکی دیگر از اشعار کارو که بسیار زیباست : 

 

به نام باران : 

 

ببار ای نم نم باران  

زمین خشک را تر کن  

سرود زندگی سر کن  

دلم تنگه ... دلم تنگه ... 

بخواب ، ای دختر نازم  

بروی سینه بازم  

که همچون سینه ی سازم  

همه ش سنگه ... همه ش سنگه ... 

نشسته برف بر مویم  

شکسته صفحه ی رویم  

خدایا ! با چه کس گویم  

که سر تا پای این دنیا  

همه ش ننگه ... همه ش ننگه ...