جمعه 5 شهریور‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

حجاب زن

 

 

 همان طور که همه می دانیم ایرج میرزا از نوادگان قاجار به شمار می رود . برای آشنایی بیشتر با حجاب زنان آن زمان شعر تصویر زن را برای شما در پایین می آورم : 

 

 

در سر در کاروانسرایی                

تصویر زنی به گچ کشیدند  

ارباب عمایم این خبر را                

از مخبر صادقی شنیدند 

گفتند که وا شریعتا خلق             

روی زن بی نقاب دیدند

آسیمه سر از درون مسجد           

تا سر در آن سرا دویدند 

ایمان و امان به سرعت برق         

می رفت که مومنین رسیدند 

این آب آورد آن یکی خاک            

 یک پیچه ز گل بر او کشیدند 

ناموس به باد رفته ای را              

با یک دوسه مشت گل خریدند 

چون شرع نبی از این خطر جست  

رفتند و به خانه آرمیدند 

غفلت شده بود و خلق وحشی  

چون شیر درنده می جهیدند 

بی پیچه زن گشاده رو را 

پاچین عفاف می دریدند 

لب های قشنگ و خوشگلش را  

مانند نبات می مکیدند 

بالجمله تمام مردم شهر 

در بحر گناه می تپیدند 

درهای بهشت بسته می شد 

مردم همه می جهنمیدند 

می گشت قیامت آشکارا 

یکباره به صور می دمیدند 

این است که پیش خالق و خلق 

طلاب علوم رو سفیدند 

با این علما هنوز مردم 

از رونق ملک نا امیدند